10%
 Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG01.300

Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG01.300

1,331,100₫

1,479,000₫

MSP: BG01.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R264*S375*C500

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG02.300

Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG02.300

2,060,100₫

2,289,000₫

MSP: BG02.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R264*S490*C330

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG03.300

Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG03.300

2,696,400₫

2,996,000₫

MSP: BG03.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R264*S490*C230

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG04.400

Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo BG04.400

3,689,100₫

4,099,000₫

MSP: BG04.450

Chất liệu: Inox 304

KT: R410*S490*C560

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo Mặt Gương BG06.300

Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo Mặt Gương BG06.300

1,798,200₫

1,998,000₫

MSP: BG06.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S410*C620

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
Thùng gạo Garis mặt gương BG08.300

Phụ Kiện Bếp - Thùng Gạo Mặt Gương BG08.300

1,933,200₫

2,148,000₫

MSP: BG08.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S410*C620

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Thùng gạo 2 ngăn mặt gương BG07.300

Thùng gạo 2 ngăn mặt gương BG07.300

2,428,200₫

2,698,000₫

MSP: BG07.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R290*S450*C620

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Thùng gạo 2 ngăn mặt gương BG09.300

Thùng gạo 2 ngăn mặt gương BG09.300

2,563,200₫

2,848,000₫

MSP: BG09.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R290*S450*C650

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555