10%
Giá Bát Đĩa Cánh Kéo BX03

Phụ Kiện Bếp - Giá Bát Đĩa Cánh Kéo BX03

2,591,100₫

2,879,000₫

MSP: BX03.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R564*S450*C170

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
Giá Xoong Nồi Bát Đĩa Cánh Kéo BX01

Phụ Kiện Bếp - Giá Xoong Nồi Bát Đĩa Cánh Kéo BX01

2,066,400₫

2,296,000₫

MSP: BX01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R564*S450*C170

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
Giá Xoong Nồi Bát Đĩa Cánh Kéo BX02

Phụ Kiện Bếp - Giá Xoong Nồi Bát Đĩa Cánh Kéo BX02

2,158,200₫

2,398,000₫

MSP: BX02.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R564*S480*C175

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
Giá Xoong Nồi Bát Đĩa Cánh Mở BX04

Phụ Kiện Bếp - Giá Xoong Nồi Bát Đĩa Cánh Mở BX04

2,213,100₫

2,459,000₫

MSP: BX04.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R564*S480*C175

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555