10%
mam-xoay-hinh-chiec-la-garis-BS03.18.900

Giá mâm xoay hình chiếc lá Garis BS03.18.900

5,632,200₫

6,258,000₫

MSP: BS03.18.900

Chất liệu: Inox 304

KT: R865

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
Ke-goc-xoay-3/4-Garis-BS03.27.800

Kệ góc xoay 3/4 Garis BS03.27.800

2,483,100₫

2,759,000₫

MSP: BS03.27.800

Chất liệu: Inox 304

KT: R765

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá Xoay nan mở 1/2  Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá Xoay nan mở 1/2

Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá Xoay nan mở 1/2

1,885,500₫

2,095,000₫

MSP: BS04.18.800

Chất liệu: Inox 304

KT: Ø750

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá Xoay nan mở 3/4  Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá Xoay nan mở 3/4

Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá Xoay nan mở 3/4

1,971,000₫

2,190,000₫

MSP: BS04.27.800

Chất liệu: Inox 304

KT: Ø750

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Hệ Góc Sole BS01.L/R

Phụ Kiện Tủ Bếp - Hệ Góc Sole BS01.L/R

7,074,000₫

7,860,000₫

MSP: BS01.L/R

Chất liệu: Inox 304

KT: R(860*960)*S510*C560

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Hệ Góc Sole BS02.L/R

Phụ Kiện Tủ Bếp - Hệ Góc Sole BS02.L/R

5,850,000₫

6,500,000₫

MSP: BS02.L/R

Chất liệu: Inox 304

KT: R845*S490*C520

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555