10%
 Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 2 Tầng Cánh Mở BK02

Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 2 Tầng Cánh Mở BK02

3,771,000₫

4,190,000₫

MSP: BK02.2.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600(R525*S500*C600)

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 4 Tầng Cánh Mở BK02.4

Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 4 Tầng Cánh Mở BK02.4

5,850,000₫

6,500,000₫

MSP: BK02.4.450

Chất liệu: Inox 304

KT: 450(R410*S500*C1320)

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
 Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 6 Tầng Cánh Mở BK01.600

Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 6 Tầng Cánh Mở BK01.600

8,730,000₫

9,700,000₫

MSP: BK01.6.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600(R550*S500*C1780)

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555

10%
hệ giá kho 6 tầng bk02.6

Phụ Kiện Bếp - Hệ Giá Kho 6 Tầng Cánh Mở BK02.6

6,885,000₫

7,650,000₫

MSP: BK02.6.450

Chất liệu: Inox 304

KT: 450(R410*S500*C1820)

LH:  0934 843 357 - 0943 504 555