10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

1,935,000₫

2,150,000₫

MSP: EU06.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R560*S425*C168

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

1,845,000₫

2,050,000₫

MSP: EU0.2-600

Kệ Úp Xoong Nồi Âm Tủ, Inox 304

KT: 600 (R560*S425*C168)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá xoong nồi bát đĩa EDEL BS01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá xoong nồi bát đĩa EDEL BS01

2,745,000₫

3,050,000₫

MSP: BS01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600

LH:  0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

1,710,000₫

1,900,000₫

MSP: SP02.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600 (R560*S450*C190)

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Xoong Nồi EDEL

1,085,400₫

1,206,000₫

MSP: CH02.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600 (R560*S425*C168)

LH: 0943-504-555