Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Để Chất Tẩy Rửa EDEL

2,250,000₫

MSP: SP160A

Chất liệu: Inox 304

KT: R160*S450*C370

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

2,000,000₫

MSP: TM137

Chất liệu: Inox 304

KT: R600*S170*C180

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

450,000₫

MSP: TM132

Chất liệu: Inox 304

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Khay Chia Thìa EDEL

1,100,000₫

MSP: EU.450A

KT: 450(R280*S422*C66)

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Khay Chia Thìa EDEL

420,000₫

MSP: KC400

KT: 400(R390*S483*C50)

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

1,350,000₫

MSP: TM117

Chất liệu: Inox 304

KT: R370*S170*C265

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

1,350,000₫

MSP: TM104

Chất liệu: Inox 304

KT: R375*S170*C325

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

1,450,000₫

MSP: TM100

Chất liệu: Inox 304

KT: R340*S120*C380

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Đế Chia Đĩa EDEL

450,000₫

MSP: GA.01

KT: R(180-320)*C171

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

1,350,000₫

MSP: TM131

Chất liệu: Inox 304

KT: R350*S216*C192

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

1,330,000₫

MSP: TM102

Chất liệu: Inox 304

KT: R370*S135*C325

LH: 0943-504-555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Treo Inox EDEL

1,500,000₫

MSP: TM112

Chất liệu: Inox 304

KT: R400*S180*C310

LH: 0943-504-555