10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

2,034,000₫

2,260,000₫

MSP: SJ750

Mâm Xoay Góc 1/2, Inox 304

KT: 550-700

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

2,124,000₫

2,360,000₫

MSP: SJ800

Mâm Xoay Góc 3/4, Inox 304

KT: 550*700

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

7,650,000₫

8,500,000₫

MSP: EU202L

Chất liệu: Inox 304

KT: L 865*495*(600-750)

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

7,380,000₫

8,200,000₫

MSP: EU68L

Chất liệu: Inox 304

KT: L (880-900)*480*560

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

9,135,000₫

10,150,000₫

MSP: FO68L

Chất liệu: Inox 304

KT: L (880-900)*480*560

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Góc Tủ Bếp EDEL

7,650,000₫

8,500,000₫

MSP: SP68L

Chất liệu: Inox 304

KT: L(880-900)*480*560

LH: 0943-504-555