10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL SP400

2,295,000₫

2,550,000₫

MSP: SP400

Chất liệu: Inox 304

KT: R350*S450*C450

LH: 02838 990 5550943 504 555.

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL CH.400

1,406,700₫

1,563,000₫

MSP: CH.400

Chất liệu: Inox 304

KT: R296*S450*C450

LH: 02838 990 5550943 504 555.

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL SP200

1,980,000₫

2,200,000₫

MSP: SP200

Chất liệu: Inox 304

KT: 200 (R150*S450*C480)

LH: 02838 990 5550943 504 555.

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL BK01.350

2,835,000₫

3,150,000₫

MSP: BK01.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S450*C450

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL SP300

2,115,000₫

2,350,000₫

MSP: SP300

Chất liệu: Inox 304

KT: R250*S450*C450

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL SP350

2,205,000₫

2,450,000₫

MSP: SP350

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S450*C450

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL CH.350

1,305,900₫

1,451,000₫

MSP: CH.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R296*S450*C426

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL BK01.400

2,925,000₫

3,250,000₫

MSP: BK01.400

Chất liệu: Inox 304

KT: R350*S450*C450

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL ED.350

2,450,000₫

MSP: ED.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S460*C480

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL BK01.300

2,745,000₫

3,050,000₫

MSP: BK01.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R250*S450*C450

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL ED.400

2,394,900₫

2,661,000₫

MSP: ED.400

Chất liệu: Inox 304

KT: R350*S460*C480

LH: 02838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị EDEL BK01.200

2,295,000₫

2,550,000₫

MSP: BK01.200

Chất liệu: Inox 304

KT: 200 (R150*S450*C450)

LH: 0943-504-555