10%
 Phụ Kiện  Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.300

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.300

2,033,100₫

2,259,000₫

MSP: BC02.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R235*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
Kệ gia vị garis bc01.400

Phụ Kiện Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.400

3,022,200₫

3,358,000₫

MSP: BC01.400

Chất liệu: Inox 304

KT: R350*S450*C490

LH: 02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.200C

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.200C

2,150,100₫

2,389,000₫

MSP: BC01.200C

Chất liệu: Inox 304

KT: R155*S450*C490

LH:  2838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.300

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.300

2,681,100₫

2,979,000₫

MSP: BC01.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R250*S450*C490

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.350

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.350

2,842,200₫

3,158,000₫

MSP: BC01.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S450*C490

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200c

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200c

1,708,200₫

1,898,000₫

MSP: BC02.200C

Chất liệu: Inox 304

KT: R145*S450*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200D

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200D

1,763,100₫

1,959,000₫

MSP: BC02.200D

Chất liệu: Inox 304

KT: R145*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.350

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.350

2,123,100₫

2,359,000₫

MSP: BC02.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R285*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
Kệ Gia Vị Garis BC02.400

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.400

2,213,100₫

2,459,000₫

MSP: BC02.400

Chất liệu: Inox 304

KT: R335*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.