10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

5,040,000₫

5,600,000₫

MSP: GK03.450S

Kệ 4 tầng 4 rổ, Inox 304

KT: 360*485*(1280-1380)

LH: 0943-504-555

22%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

6,300,000₫

8,100,000₫

MSP: GK05.450S

Kệ 4 tầng 8 rổ, Inox 304

KT: 415*485*(1200-1500)

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

9,450,000₫

10,500,000₫

MSP: GK01.450

Kệ 6 tầng 12 rổ, Inox 304

KT: 390*500*(1580-2150)

LH: 0943-504-555

28%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

6,120,000₫

8,500,000₫

MSP: GK02.450S

Kệ 6 tầng 6 rổ, Inox 304

KT: 360*485*(1850-1950)

LH: 0943-504-555

24%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

6,840,000₫

9,000,000₫

MSP: GK06.450S

Kệ 6 tầng 12 rổ, Inox 304

KT: 415*485*(1730-2100)

LH: 0943-504-555

20%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

6,840,000₫

8,600,000₫

MSP: GK09.450

Kệ 6 tầng 12 rổ, Inox 304

KT: 385*500*(1650-1950)

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

7,317,000₫

8,130,000₫

MSP: GK08.600

Kệ 4 tầng, Inox 304

KT: 530*500*(1259-1490)

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

8,550,000₫

9,500,000₫

MSP: GA01.450S

Kệ 4 tầng 8 rổ, Inox 304

KT: R410*S500*C1320

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

10,440,000₫

11,600,000₫

MSP: GA02.450S

Kệ 6 tầng 12 rổ, Inox 304

KT: R410*S500*C1820

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

9,900,000₫

11,000,000₫

MSP: FBO450

Kệ 6 tầng 12 rổ, Inox 304

KT: (450-600)395*450*(1800-2100)

LH: 0943-504-555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Đồ Khô EDEL

14,490,000₫

16,100,000₫

MSP: G10K.900

Kệ 6 tầng 36 rổ, Inox 304

KT: 860*520*(1850-2150)

LH: 0943-504-555