10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá xoong nồi bát đĩa EDEL BS01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá xoong nồi bát đĩa EDEL BS01

2,745,000₫

3,050,000₫

MSP: BS01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600

LH:  0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU03

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU03

2,255,400₫

2,506,000₫

MSP: EU03.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R560*S425*C168

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU01

2,178,000₫

2,420,000₫

MSP: EU01-600

Kệ Chén Đĩa Âm Tủ, Inox 304

KT: 600

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC.160S

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC.160S

6,615,000₫

7,350,000₫

MSP: AC.160

Kệ Chén Đĩa Di Động 2 Tầng, Inox 304

KT: 600 (R560*S280*C560)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL GB02

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL GB02

918,900₫

1,021,000₫

MSP: GB02.600

Kệ Chén Đĩa 2 Tầng, Inox 304

KT: 600 (R560*S280*C65)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL CH01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL CH01

1,116,900₫

1,241,000₫

MSP: CH01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600 (R560*S425*C168)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC

6,615,000₫

7,350,000₫

MSP: AC.160S

Kệ Chén Đĩa Di Động 2 Tầng INOX 304

KT: 600 (R560*S280*C560)

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AD

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AD

6,615,000₫

7,350,000₫

MSP: AD.160S

Kệ Chén Đĩa Di Động 2 Tầng, Inox 304

KT:600 (R560*S280*C560)

LH:  020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
Kệ Úp Chén Đĩa EDEL BS02

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL BS02

2,745,000₫

3,050,000₫

MSP: BS02-600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600 (R560*S460*C168)

LH: 0943-504-555

10%
Kệ Úp Chén Đĩa EDEL GB04

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL GB04

1,306,800₫

1,452,000₫

MSP: GB04-600

Kệ Chén Đĩa 3 Tầng, Inox 304

KT: 600 (R560*S280*C65)

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU06

1,935,000₫

2,150,000₫

MSP: EU03.600

Kệ Chén Đĩa Âm Tủ , Inox 304

KT: R 560 x S 425 x C 168

LH: 0943-504-555

10%
Kệ Úp Chén Đĩa EDEL SP01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL SP01

1,845,000₫

2,050,000₫

MSP: SP01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600 (R560*S450*C190)

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555