10%
 Phụ Kiện  Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.300

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.300

2,033,100₫

2,259,000₫

MSP: BC02.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R235*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
Kệ gia vị garis bc01.400

Phụ Kiện Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.400

3,022,200₫

3,358,000₫

MSP: BC01.400

Chất liệu: Inox 304

KT: R350*S450*C490

LH: 02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.200C

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.200C

2,150,100₫

2,389,000₫

MSP: BC01.200C

Chất liệu: Inox 304

KT: R155*S450*C490

LH:  2838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.300

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.300

2,681,100₫

2,979,000₫

MSP: BC01.300

Chất liệu: Inox 304

KT: R250*S450*C490

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.350

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC01.350

2,842,200₫

3,158,000₫

MSP: BC01.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R300*S450*C490

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200c

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200c

1,708,200₫

1,898,000₫

MSP: BC02.200C

Chất liệu: Inox 304

KT: R145*S450*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200D

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.200D

1,763,100₫

1,959,000₫

MSP: BC02.200D

Chất liệu: Inox 304

KT: R145*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.350

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Gia Vị Garis BC02.350

2,123,100₫

2,359,000₫

MSP: BC02.350

Chất liệu: Inox 304

KT: R285*S460*C470

LH:  02838 990 555 - 0943 504 555.

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá xoong nồi bát đĩa EDEL BS01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Giá xoong nồi bát đĩa EDEL BS01

2,745,000₫

3,050,000₫

MSP: BS01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600

LH:  0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU03

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU03

2,255,400₫

2,506,000₫

MSP: EU03.600

Chất liệu: Inox 304

KT: R560*S425*C168

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL EU01

2,178,000₫

2,420,000₫

MSP: EU01-600

Kệ Chén Đĩa Âm Tủ, Inox 304

KT: 600

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC.160S

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC.160S

6,615,000₫

7,350,000₫

MSP: AC.160

Kệ Chén Đĩa Di Động 2 Tầng, Inox 304

KT: 600 (R560*S280*C560)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL GB02

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL GB02

918,900₫

1,021,000₫

MSP: GB02.600

Kệ Chén Đĩa 2 Tầng, Inox 304

KT: 600 (R560*S280*C65)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL CH01

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL CH01

1,116,900₫

1,241,000₫

MSP: CH01.600

Chất liệu: Inox 304

KT: 600 (R560*S425*C168)

LH: 0943-504-555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AC

6,615,000₫

7,350,000₫

MSP: AC.160S

Kệ Chén Đĩa Di Động 2 Tầng INOX 304

KT: 600 (R560*S280*C560)

LH: 020.838.990.555 - 0943.504.555

10%
 Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AD

Phụ Kiện Tủ Bếp - Kệ Úp Chén Đĩa EDEL AD

6,615,000₫

7,350,000₫

MSP: AD.160S

Kệ Chén Đĩa Di Động 2 Tầng, Inox 304

KT:600 (R560*S280*C560)

LH:  020.838.990.555 - 0943.504.555